Keni një pronë për shitje dhe jeni në dilemë të kontaktoni një konsulent imobiliar apo ta shisni vetë.

Pyesni veten-mundeni me të vërtetë të bëni atë që një agjent i trajnuar mund të bëjë?

Cila është vlera e pasurisë tuaj të patundshme dhe si fitoni një çmim fitimprurës?

Eshte fakt: shumë pronarë të pasurive të paluajtshme e vënë pronën e tyre për shitje me një çmim shumë të lartë, gjë që i detyron ata ta ulin atë më vonë. Çmimi i arritur për pasuri të paluajtshme është shpeshherë nën vlerën aktuale. Megjithatë, nëse ju ofroni pronën me një çmim shumë të ulët, kjo shpesh tërheq klientet e dyshimtë. Pra, gjithçka varet nga vlerësimi i saktë para se të filloni shitjen.

Sa para investoni në reklamat për pasurinë tuaj të patundshme?

Natyrisht, ju gjithashtu mund të vendosni reklama në gazetën e përditshme dhe në portalet online vetë. Por shpesh,kjo nuk eshte menyra me te cilen mund te gjeni bleresin juaj. Sa më shumë para do t’ju duhen për të investuar dhe çfarë masash të tjera do ju duhet të merrni – edhe në mbarë vendin?

Çfarë rinovimi është i vlefshem dhe çfarë nuk është?

Shumë shitës e gjykojnë këtë pikë në mënyrë të njëanshme. Pse te shpenzojme më shumë para, kur prona do të shitet gjithsesi? Por kjo ide ju mashtron, sepse përshtypjet e para kanë një ndikim të madh në çmimin përfundimtar të blerjes. Sa më mirë të ruhet dhe sa më mirë te paraqitet nje prone, aq më e lartë është vlera e perceptuar. Por cilat rinovime jane te vlefshme ne perputhje me financat dhe cilat nuk
janë?

Çfarë ju nevojitet për t’u përgatitur për takimin me noterin?

Marrëveshja e noterizuar është një kërkesë ligjore. Pa certifikim noterial, një kontratë blerjeje në një pronë është e pavlefshme. Për këtë, në varësi të rrethanave, duhet të sigurohet një mori dokumentesh, si një ekstrakt nga regjistri i tokës, një çertifikatë trashëgimie, një hartë kadastrale,nje certifikate familjare,etj. Përgatitja e plotë e takimit ju mbron nga rreziqet e përgjegjësisë.

Besojini profesionalizmit të brandit RE/MAX

Burimi: RE/MAX Infinity