17 shprehjet më domethënëse mbi Udhëheqjen.

17 shprehjet më domethënëse mbi Udhëheqjen.

Udhëheqje. Kjo cilësi e pashprehur që disa njerëz e rrezatojnë. Aftësia për të nuhatur atë që është e mundur dhe për të nxjerrë atë që është e nevojshme. Vizioni, Qartësia, Fuqia. Nëse jeni një sipërmarrës, një pronar biznesi ose një anëtar familje, ju jeni një lider...